קיבוץ עין השופט נגד ועדה מחוזית צפון

ישות כללית עתמ/ 07/ 1155

זיהוי ומאפיינים
סוג: תביעה משפטית
שם: קיבוץ עין השופט נגד ועדה מחוזית צפון
מספר: עתמ/ 07/ 1155
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםמגידועין השופט
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6859אתר לסילוק פסולת - עין השופט.עתירה