קיבוץ עין צורים

תוכנית 6/ 03/ 176/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ עין צורים
מספר: 6/ 03/ 176/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. רה- תכנון הישוב ויצירת תנאים נאותים לתושבים ע"פ שינוייים ביעודי הקרקע לשימושים שונים בהתאם למצב הקיים ופיתוח הישוב בעתיד.
ב. ביטול דרכים ישנות והתוית דרכים חדשות.
ג. קביעת הוראות בניה שונות לבתי מגורים, מבני ציבור, מבני משק ותעשיה באזורים בהם הבניה מותרת.
ד. ביטול חלוקה קיימת וקביעת חלוקה חדשה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעין צורים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2901חלק
2902חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1990תאריך פרסום: 25/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3753. עמוד: 2301. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1989תאריך פרסום: 18/05/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3659. עמוד: 3080. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית23/05/1988