קיבוץ צרעה

תוכנית מי/ מק/ 245/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ צרעה
מספר: מי/ מק/ 245/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2002תאריך פרסום: 12/05/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5074. עמוד: 2324. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים09/12/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/12/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים45508/04/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26110/03/2002