קיבוץ קטורה

תוכנית 12/ 03/ 118/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ קטורה
מספר: 12/ 03/ 118/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים ושרותים
קהילתיים על ידי שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותקטורה

תיאור המיקום:
ישוב: קטורה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39105כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/03/1995תאריך פרסום: 09/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4289. עמוד: 2322. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים28/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 28/02/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/1995
החלטה בדיון באישור תכנית09/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות20/10/1994תאריך פרסום: 20/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4255. עמוד: 430. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים29/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 29/09/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/08/1994
החלטה בדיון בהפקדה18/10/1993
קבלת תכנית23/05/1993