קיבוץ רבדים - מלונאות

תוכנית 6/ 03/ 111/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ רבדים - מלונאות
מספר: 6/ 03/ 111/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד אזור ספורט למלונאות ע''מ לפתח מלון נופש ברמה B.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד אזור ספורט למלונאות (אכסון מלונאי) ולדרך מוצעת.
2. שינוי יעוד מגורים במשק קיים לשצ''פ ודרך מוצעת.
3. קביעת הוראות בניה ותנאים למתן היתרי בניה.
4. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואברבדים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2302חלק7, 13
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 111/ 6קיבוץ רבדים כולל שכונה קהילתיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף22/05/2011
קבלת תכנית26/07/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200910/09/2012