קיבוץ רביבים

תוכנית 20/ מק/ 3007

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ רביבים
מספר: 20/ מק/ 3007
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. למחשב התכנית המקורית.
ב. התאמת התכנית לרשת הקואורדינטות החדשה.
ג. להגדיר את היעוד בעזרת טבלה מסודרת בהתאם לגודל האמיתי של השטחים.
ד. להזיז ולהתאים כביש מס' 10 ו- 11 בהתאם למצב הקיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםלהבים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100184כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/05/2003תאריך פרסום: 08/05/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5178. שנה עברית: התשסג .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200109723/06/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200109314/04/2003