קיבוץ רעים

תוכנית 7/ 03/ 126/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ רעים
מספר: 7/ 03/ 126/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח הפיתוח של קיבוץ רעים, קביעת אזורים
ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית,
התווית רשת כבישים, דרכים למיניהם וסיווגם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולרעים

תיאור המיקום:
על כביש סעד - מגן

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים13/11/2005
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות27/02/2003תאריך פרסום: 27/02/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5162. עמוד: 1667. שנה עברית: התשסג .
החלטה בדיון בביטול הפקדה27/01/2003
פרסום להפקדה בעיתונים19/02/1979תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1979.
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1979תאריך פרסום: 15/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2515. עמוד: 993. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון בהפקדה30/10/1978
קבלת תכנית25/09/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300127/01/2003