קיבוץ שדה בוקר

תוכנית 20/ מק/ 3012

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ שדה בוקר
מספר: 20/ מק/ 3012
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית במסגרת איחוד וחלוקת השטחים מחדש \
ללא הגדדלת זכויות בניה,
הכל בהתאם לסעיפים 62 (א) (1) 62 (א) (6)
ע"י החלפת שטחים בין אזור תעשיה,
שטח פרטי פתוח ושטח לבנייני משק בתוך גבולות הקו הכחול
של התכנית וללא כל שינוי בקו הכחול של התכנית.
כמו כן שינוי קו בנין בכיש מס' 4 בקטע הגובל עם מגרש מס' 73 בלבד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבשדה בוקר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39070חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 101תכנית מיתאר רמת נגבשינוי
תוכנית10/ 03/ 148/ 1קיבוץ שדה בוקרשינוי
תוכנית10/ 03/ 148קיבוץ שדה בוקרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2004תאריך פרסום: 22/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5274. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים19/02/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות24/09/2003תאריך פרסום: 24/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5227. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים17/09/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200110627/10/2003