קיבוץ שדה יואב - הרחבת וחלוקת אזור המגורים הקיים

תוכנית 6/ 03/ 184/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ שדה יואב - הרחבת וחלוקת אזור המגורים הקיים
מספר: 6/ 03/ 184/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת והסדרת שטחי המגורים בקיבוץ שדה יואב כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח לבנייני ציבור, אזור מגורים א', אירוח כפרי, מרכז אזרחי, אזור מגורים זמני, שטח ספורט, שצ"פ, דרכים וחניות.
ב. קביעת שטחי בניה מרביים במגרשים.
ג. קביעת התכליות והשימושים והנחיות כלליות לתשתיות.
ד. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.
ה. קביעת סה"כ יח"ד בתכנית כמפורט להלן:
70 יח"ד קיימות.
94 יח"ד במגרשים חדשים.
סה"כ 164 יח"ד.
ו. קביעת שלבי ביצוע לתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבשדה יואב

תיאור המיקום:
קיבוץ שדה יואב בצד דרך מס' 35, בין קרית גת לאשקלון
נ.צ. מרכזי : מערב - מזרח: 617:250
דרום- צפון: 169:375

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2799חלק6, 8-9, 11
2800חלק2-910
2801חלק26
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 255קיבוצים נגבה ושדה יואב- התחברות לדרך מס' 35שינוי
תוכנית6/ 03/ 184שינוי תוכנית מתאר ביטול ואיחוד חלקותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3209. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים22/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/04/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/04/2010
החלטה בדיון באישור תכנית25/01/2010
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2009
פרסום להפקדה ברשומות04/11/2009תאריך פרסום: 04/11/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6017. עמוד: 464. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/10/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/09/2009
החלטה בדיון בוולק"ח02/03/2009
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2007
קבלת תכנית26/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה