קיבוץ שיזפון

תוכנית 12/ 03/ 133/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ שיזפון
מספר: 12/ 03/ 133/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיחום שטח פיתוח של קיבוץ שיזפון.
ב. קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים בתחום התכנית.
ג. התווית רשת דרכים למיניהן וסיווגן.
ד. קביעת הורואת בניה שונות המסדירות את מגורי אדם,
מבני ציבור ושרותים ובנייני משק, באזורים בהם מותרת הבניה.
ה. קביעת הוראות לטיפוח שטחי נוי ולהסדרת השימוש
בשרותים ציבוריים אחרים.
ו. קביעת תנאים, הנחיות ושלבים של פיתוח שיחייבו את מבצעי התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותשזפון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39104חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/1983תאריך פרסום: 07/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2941. עמוד: 2381. שנה עברית: התשמג .
פרסום לאישור בעיתונים29/06/1983תאריך פרסום בעיתון: 29/06/1983. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/1983. תאריך פרסום בעיתון: 29/06/1983.
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/1983
פרסום להפקדה בעיתונים03/01/1983תאריך פרסום בעיתון: 03/01/1983.
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1982תאריך פרסום: 30/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2178. עמוד: 632. שנה עברית: התשמג .
החלטה בדיון בהפקדה09/11/1982
קבלת תכנית01/11/1982