קיבוץ שער העמקים

תוכנית זב/ 1/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיבוץ שער העמקים
מספר: זב/ 1/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות את גובה הבנינים בתכנית זב / 1 מ-2 קומות
ל-3 קומות

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןשער העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: שער העמקים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10478חלק2
10487חלק1
11151חלק1-4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזב/ 1משק - שער העמקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/10/1977תאריך פרסום: 20/10/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2376. עמוד: 175. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון באישור תכנית28/12/1976
פרסום להפקדה ברשומות26/08/1976תאריך פרסום: 26/08/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2247. עמוד: 2374. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה06/04/1976
קבלת תכנית06/04/1976