קיבוץ שער העמקים

תוכנית זב/ 1/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קיבוץ שער העמקים
מספר: זב/ 1/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עריכת תכנית כוללת לקבוץ שער העמקים.
- שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשכונת מגורים קהילתית ושימושים נלווים,
שינוי יעוד ממגורי חברים למגורים מיוחד, מגורים א', מבני ציבור, דרכים, חניות, שצ"פ וכ"ו.
- ארגון והגדרה מחדש של יעודים בשטח "המחנה".
קביעת שטח ליעוד משולב למלאכה ואחסנה.
הגדרת שטח למגורי חברים עפ"י מתחמים ושירותי קהילה.
הגדרת שטח לשכונת בנים.
הגדרת שטח למבני מגורים לקשישים.
הגדרת שטח למבני ציבור.
הגדרת שטחים פתוחים פרטיים וציבוריים.
הגדרת שטחי ספורט.
קביעת מבנים לשימור ונקודות תצפית.
שינוי מערך הדרכים ופריסת דרכים בשטח המחנה ובשטחים והיעודים שנוספו.
- קביעת הנחיות לבינוי ופיתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולוןשער העמקים

תיאור המיקום:
במעלה כביש 75 העולה מצומת העמקים לטבעון.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12194חלק2-6, 13-14, 1615
12292חלק19
12293חלק178
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשח/ 28(זב / 1) - שער העמקים והסביבהשינוי
תוכניתזב/ 1/ אאזור תעשיה, שער העמקיםשינוי
תוכניתזב/ 1משק - שער העמקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 834. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים14/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2008
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/09/2008
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו18/08/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות04/03/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/06/2007
פרסום להפקדה ברשומות05/06/2007תאריך פרסום: 05/06/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5676. עמוד: 3028. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2007תאריך פרסום בעיתון: 10/05/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2007. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית08/05/2007
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט26/04/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/04/2007
החלטה בדיון בוולק"ח03/03/2003
החלטה בדיון במועצה הארצית23/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/03/2001
קבלת תכנית05/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים95322/09/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200800504/03/2008
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה להתנגדויות200701709/10/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים76228/06/2007
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200600709/05/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200600507/03/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200400327/01/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200300822/07/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200300429/04/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200300505/03/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46703/03/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200300123/01/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200200714/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15521/10/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200716/07/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200423/04/2002
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200200205/03/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה