קידוח בסתן יקינטון

תוכנית ג/ 12448

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קידוח בסתן יקינטון
מספר: ג/ 12448
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת שטחים ליעודים השונים.
שינוי יעוד קרקע משאח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים לשטח ציבורי פתוח לדרך שדה ולדרך מוצעת
קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית.
יעוד שטח לקידוח חברת "מקורות" ולדרך גישה אליו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרעראמשה

תיאור המיקום:
ערב אל עראמשה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19787חלק7-8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4457חלוקת מגרשים מחדששינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/07/2003תאריך פרסום: 22/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5208. עמוד: 3537. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים18/07/2003תאריך פרסום בעיתון: 17/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/07/2003. עיתון: כל אל ערב.
החלטה בדיון באישור תכנית04/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות16/01/2003תאריך פרסום: 16/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5147. עמוד: 1160. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/07/2002
קבלת תכנית14/06/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה18/07/2001