קידוח ותחנת שאיבה "כפר כנא 1"

תוכנית ג/ 18032

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קידוח ותחנת שאיבה "כפר כנא 1"
מספר: ג/ 18032
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע משטח המוגדר כשטח חקלאי לשטח המיועד למתקנים הנדסיים ודרך הסדרת תחנת שאיבה קיימת הקמת מתקן קידוח דיזל גנרטור מתקן הכלרה וכל המתקנים המהווים חלק בלי נפרד ממערכת אספקת המים

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד הקרקע מקרקע חקלאית לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים ודרך
קביעת השימושים המותרים והוראות הבניה בשטח המיועד למתקנים הנדסיים
קבעת הוראות ומתן הנחיות לפיתוח סביבתית ונופי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאלים
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17461חלק
17462חלק
17463חלק
17464חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13192תכנית מתאר לרומת אל הייבשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה09/09/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/02/2009
קבלת תכנית25/01/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200901409/09/2009