קידוח חולה 1

תוכנית ג/ 14743

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קידוח חולה 1
מספר: ג/ 14743
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
הקצאת שטח עבור מתקן הנדסי של "מקורות", ויצירת דרך גישה לאתר.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת שטחים ליעודים השונים.
שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי ותעלות ניקוז - לשטח למתקנים הנדסיים ודרך.
קביעת הוראות למתן היתרי בניה בתחום התכנית.
הוראות לחלוקה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון

תיאור המיקום:
קידוח חולה 1 ליד צומת בית הילל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13197חלק2, 6, 8-9
13199חלק127, 13
13239חלק2, 5-6, 8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/03/2009תאריך פרסום: 05/03/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5925. עמוד: 2676. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים23/01/2009תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 23/01/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/05/2008
פרסום להפקדה ברשומות27/02/2006תאריך פרסום: 27/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5500. עמוד: 2072. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 01/02/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/02/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח18/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה01/12/2004
קבלת תכנית13/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2004
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה