קידוח חזון 4

תוכנית ג/ 12867

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קידוח חזון 4
מספר: ג/ 12867
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1) קביעת שטחים ליעודים השונים.

2) שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי - לשטח למתקנים הנדסיים ולדרך מוצעת.

3) קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19401חלק45
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/03/2007
החלטה בדיון בוולק"ח07/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה06/11/2002
קבלת תכנית06/12/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח16607/04/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200200313/02/2002