קידוח מי עמי 3

בקשה ועדה מקומית 012/ 17/ ק/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור חבור לתשתיות
שם: קידוח מי עמי 3
מספר: 012/ 17/ ק/ 24
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קידח מי שתיה - מי עמי 3 - הקמת מתקני קידוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12153חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה08/07/2012
החלטה בדיון בבקשה29/02/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201200329/02/2012
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדה מצומצמת לנושאי ביוב בהתאם לתמא 34201200229/02/2012