קידוח נחל עמוד 2-צפונית לקיבוץ חוקוק

תוכנית ג/ 14251

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קידוח נחל עמוד 2-צפונית לקיבוץ חוקוק
מספר: ג/ 14251
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח עבור מתקן מתקן הנדסי של "מקורות".

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל העליוןהגליל העליון

תיאור המיקום:
צפונית לקיבוץ חוקוק

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15537חלק5, 8, 16, 19
15538חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו26/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח04/09/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית21/06/2005
החלטה בדיון בהפקדה16/08/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/10/2003
קבלת תכנית17/09/2003