קידוח צאלים 1 א'

תוכנית 7/ 02/ 494

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קידוח צאלים 1 א'
מספר: 7/ 02/ 494
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לביצוע קידוח ע''י:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
- שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים.
- קביעת זכויות בנייה לשטחים עיקריים ולשטחי שירות במגרש המיועד למתקנים הנדסיים.
- קביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולצאלים

תיאור המיקום:
מועצה אזורית אשכול, דרומית לקיבוץ צאלים, נ"צ מרכזי 155550, 567750


גושים וחלקות:
גוש 100199/1 חלקה 1(חלק)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100199חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2220. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/10/2006
פרסום להפקדה ברשומות16/10/2006תאריך פרסום: 16/10/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5588. עמוד: 243. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/10/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/10/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/09/2006
החלטה בדיון בוולק"ח05/06/2006
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית26/06/2005