קידוח שגב 1

תוכנית ג/ 12150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קידוח שגב 1
מספר: ג/ 12150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. קביעת שטחים ליעודים השונים.
2. שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח למתקנים הנדסיים, לשטח פתוח ולדרך מוצעת וחניה.
3. קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנים בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגב

תיאור המיקום:
באתר סמוך ליובלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19274חלק5-8, 10, 30-37, 39-421, 4, 9, 11, 14-15, 29, 43, 56, 58, 136
19275חלק37-38, 411, 13, 24, 30, 32, 36, 39-40
19278חלק4, 16-17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5302דרך מס' 805, קטע יובלים אשחרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/01/2003תאריך פרסום: 23/01/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5150. עמוד: 1302. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים20/12/2002תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/12/2002
החלטה בדיון באישור תכנית12/08/2002
פרסום להפקדה ברשומות27/06/2002תאריך פרסום: 27/06/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5090. עמוד: 3215. שנה עברית: התשסב .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר25/06/2002
פרסום להפקדה בעיתונים31/05/2002תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2002. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 31/05/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2002
החלטה בדיון בהפקדה20/03/2001
קבלת תכנית25/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200201812/08/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים21525/06/2002