קיוסק - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קיוסק - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 23
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מסחרי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1896חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/07/1981תאריך פרסום: 20/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2729. עמוד: 2242. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים19/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1981. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית16/03/1981
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1979תאריך פרסום: 20/12/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2589. עמוד: 580. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים12/12/1979תאריך פרסום בעיתון: 12/12/1979. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/1979. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/1979. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית01/09/1979