קירות אקוסטיים רוקח ישראל 98א

בקשה ועדה מקומית 3645/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: קירות אקוסטיים רוקח ישראל 98א
מספר: 3645/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית קיר אקוסטי לאמפי וואהל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6645חלק32
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6128/01/2008