קלאב הוטל אילת

תוכנית 2/ 03/ 152/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קלאב הוטל אילת
מספר: 2/ 03/ 152/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תיקון הגדרת יעוד השטחים המיועדים לבנית
המלון "אילת קלאב הוטל"
ב. התאמת חישוב השטחים בשטח התוכנית לתקנות
התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה
בתוכניות והיתרים) התשנ"ב - 1992
ג. העברת קו ניקוז עירוני בצמוד לגבולו הדרומי של המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40005כל הגוש
40006כל הגוש
40007כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/1995תאריך פרסום: 02/07/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4316. עמוד: 3818. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים22/06/1995תאריך פרסום בעיתון: 22/06/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/06/1995
החלטה בדיון באישור תכנית02/01/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות02/01/1995
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. עמוד: 2735. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 11/01/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה03/05/1993
קבלת תכנית14/02/1993