קלנסואה

תוכנית הצ/ במ/ 7/ 1/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: קלנסואה
מספר: הצ/ במ/ 7/ 1/ 32
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד אזור חקלאי לאיזור מגורים ג' להרחבת
איזור המגורים של הישוב.
2. קביעת תואי דרכים ושבילים. הרחבת דרכים.
3. הפקעות לצרכי ציבור.
4. קביעת הוראות בניה באיזורים השונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7864חלק1-3031
7866חלק20-24, 37-5216-17, 19, 25, 36, 53-56
7874חלק4-5, 24-28, 34-36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ 7/ 1/ 0מתאר קלנסואה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/08/2001תאריך פרסום: 16/08/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5012. עמוד: 3815. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים29/07/2001תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/07/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/07/2001
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/06/2001
החלטה בדיון באישור תכנית10/05/1993
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1991תאריך פרסום: 31/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3839. עמוד: 1175. שנה עברית: התשנא .
פרסום להפקדה בעיתונים13/01/1991תאריך פרסום בעיתון: 13/01/1991.
החלטה בדיון בהפקדה05/09/1990
קבלת תכנית16/07/1990