קניון באר שבע - שינוי בזכויות הבניה ותוואי דרך שד' טוביהו

תוכנית 5/ 03/ 115/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קניון באר שבע - שינוי בזכויות הבניה ותוואי דרך שד' טוביהו
מספר: 5/ 03/ 115/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת זכויות הבניה למטרות שרות והסדרת תוואי שד' טוביהו .

עיקרי ההוראות:
א. תוספת 12,000 מ"ר זכויות בניה למטרות שרות לקניון מעל מפלס הכניסה.
ב. תוספת 5,000 מ"ר זכויות בניה למטרות שרות מתחת למפלס הכניסה לצורך חניה תת קרקעית.
ג. שינוי ייעוד שטח ציבורי פתוח לדרך מוצעת
ד. ביטול חלק דרך ושינוי ייעוד לשצ"פ.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבע

תיאור המיקום:
השטח שבין רחוב טוביהו מצפון רחוב עין גדי מדרום.
קואורדינטה X 178200
קואורדינטה Y 573300

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38081חלק92
38110חלק2-3, 8, 121, 9-10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ 03/ 115/ 60שכונת אשכולשינוי
תוכנית5/ 03/ 113/ 3באר שבע, שכונה ה'שינוי
תוכנית5/ 03/ 115/ 95קניון באר שבעשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1831. שנה עברית: התשעב .
פרסום לאישור בעיתונים01/12/2011תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/11/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה14/11/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/10/2011
החלטה בדיון במועצה הארצית12/07/2011
החלטה בדיון באישור תכנית20/06/2011
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2011
פרסום להפקדה ברשומות23/02/2011תאריך פרסום: 23/02/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6203. עמוד: 2708. שנה עברית: התשעא .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/2011תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2011. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/01/2011. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית24/01/2011
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט20/01/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו16/01/2011
החלטה בדיון בהפקדה15/11/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/09/2010
קבלת תכנית21/07/2010
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה