קסמי כנרת מקטע 6 שינוי לתמ"א / 13. מצפון לאכסניית פוריה.

תוכנית ג/ 10358

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קסמי כנרת מקטע 6 שינוי לתמ"א / 13. מצפון לאכסניית פוריה.
מספר: ג/ 10358
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ניצול הפוטנציאל הייחודי של המשאבים הטבעיים
והאחרים באזור לשם טיפוח ופיתוח שירותי נופש
ותיירות לרווחת הציבור.
ב. מסגרת תכנונית ליצירת תחום תכנון מפורט נוסף
במקטע 6 שיקרא להלן מקטע 6.0.
ג. שינוי יעוד מנב"ט לאיכסון ב' עפ"י הוראות
תמ"א / 13.
ד. שינוי יעוד שטחים מיעוד שמורת נוף, ושטח חקלאי
ויער ליעוד שטח שימור קרקע ומים.
ה. שינוי יעוד משטח חקלאי לנב"ט - עפ"י הוראות
תמ"א / 13.
ו. תוספת קיבולת של 600 מיטות אכסון ב' במקטע 6.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעמק הירדןעמק הירדןכנרת

תיאור המיקום:
ישוב: כנרת(מושבה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15346חלק209
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/05/1999
קבלת תכנית05/11/1997