קריה אזורית במושב סתריה.

תוכנית גז/ 4/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קריה אזורית במושב סתריה.
מספר: גז/ 4/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטחים לבניני ציבור, שטח
ספורט, שטח ציבורי פתוח, שטח לפארק נופש פעיל וחניות.
ב. התווית דרכים ושבילים, שטחי ציבור בהתאם למסומן
בתשריט.
ג. ביטול קטע כביש והפיכתו לשצ"פ.
ד. קביעת הוראות בניה וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
ישוב: סתריה
קריה אזורית.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3706חלק6
3709חלק107
3794חלק1, 7, 73, 91
4420חלק17-18, 24-2812-14, 16, 19, 23, 29-30
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתממ/ 3תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/10/2001תאריך פרסום: 23/10/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5026. עמוד: 222. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים26/09/2001תאריך פרסום בעיתון: 30/09/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/09/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/09/2001
החלטה בדיון באישור תכנית08/07/2001
פרסום להפקדה ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4876. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים25/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 23/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2000
החלטה בדיון בהפקדה01/12/1999
קבלת תכנית08/12/1998