קרית החינוך קיבוץ גבים שער הנגב

תוכנית 7/ 02/ 303/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית החינוך קיבוץ גבים שער הנגב
מספר: 7/ 02/ 303/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית חדשה בשטח קריית חינוך שער הנגב וקבוץ גבים, ע"י השינויים הבאים:
1. איחוד וחלוקת מגרשים.
2. הקטנת זכות דרך וקו בניין בכביש 232.
3. שינוי בהסדרי התנועה.
4. תוספת דרכים, הפיכת דרכים פנימיות לזיקות הנאה בשטחו ציבורי.
5. שינוי שטח ציבורי לשטח לתכנון בעתיד.
6. שינוי שטח חקלאי לדרך, לשטח למבני ציבור (עבור 170 יחידות דיור קטנות
לסטודנטים).
7. הפיכת אזור חניה לשטח למבני ציבור .
8. הפיכת שטח ספורט לשטח למבני צבור.
9. הפיכת תחום דרך לשטח חקלאי ולשצ"פ.
10. הפיכת שטח מסחרי לאזור מגורים מיוחד ומסחר ולשצ"פ.
11. שינויים בזכויות הבניה בשטח למבני ציבור. ס"ה זכויות הבניה למבני
ציבור - 181,690 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבגבים

תיאור המיקום:
קריית חינוך שער הנגב וקיבוץ גבים
בתחום מועצה אזורית שער הנגב

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
760חלק47
979חלק2-7, 16, 218-9, 15
980חלק32, 4, 6, 30-31
1889חלק129, 132-133, 135
2835חלק28, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 303/ 23הרחבת קיבוץ גביםשינוי
תוכנית7/ 03/ 112/ 3הסדרת שימושים קיימים - קיבוץ גביםשינוי
תוכנית7/ 02/ 303/ 20קרית חינוך שער הנגבשינוי
תוכנית7/ 03/ 112/ 2קיבוץ גביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/01/2010תאריך פרסום: 07/01/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6044. עמוד: 1285. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים20/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 16/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 20/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית30/09/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4607. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/05/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2008
קבלת תכנית18/08/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו07/08/2008
החלטה בדיון בוולק"ח02/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית על הפקדת תכנית
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה