קרית חינוך כרם מבצר יוחנן

תוכנית 6/ 03/ 313

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קרית חינוך כרם מבצר יוחנן
מספר: 6/ 03/ 313
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת קרית חינוך תורנית כרם מבצר יוחנן ליד תלמים
ע''י הבצאת שטחים למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, דרכים ומתקנים הנדסיים.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע
מ- אזור חלקאי, נחל או תעלת ניקוז
ל- מבנים ומוסדות מיבור לחנוך, דרכים ומתקנים הנדסיים.
2. חלוקת שטח התכנית למגרשים בהסכמת בעלים,
בהתאם להוראות פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה
וקביעת הוראות בדבר איחוד, חלוקה ורישום.
3. קביעת הוראות, לרבות בדבר התכליות, השימושים,
קוי בניין, מספר הקומות, שטחי ואחוזי הבניה, הנחיות בינוי,
עיצוב ופיתוח סביבתי, הוראות סביבתיות, הוראות לפיתוח תשתיות.
4. קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה ביעודי הקרקע כמפוט בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3100חלק47
3141חלק18, 21
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 198/ 3תכנית מפורטת למושב עובדיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה20/12/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/05/2010
קבלת תכנית28/04/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001520/12/2010
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001415/11/2010