קרית חינוך מועאויה - כפר מועאויה.

תוכנית ענ/ 426

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך מועאויה - כפר מועאויה.
מספר: ענ/ 426
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הסדרת דרך הגישה לקרית חינוך מועאויה .
- שינוי יעוד השטח מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח
וחניה מגוננת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהעירוןבסמ"הבסמ"המועאוויה

תיאור המיקום:
ישוב: מעאויה
בכניסה לכפר מועאויה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
20332חלק7, 9, 36-37
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/11/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301123/07/2003