קרית חינוך מתחם 03 - לקיה

תוכנית 7/ 02/ 183/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך מתחם 03 - לקיה
מספר: 7/ 02/ 183/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת שטח לבניני ציבור על ידי
שינויים ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםלקיהלקיה

תיאור המיקום:
ישוב: לקיה
קרית חינוך מתחם 03
גוש: 100220 בהסדר ח"ח 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100220חלק4-5, 11, 33, 39, 41
220005חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1999תאריך פרסום: 05/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4781. עמוד: 4665. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 18/06/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית19/04/1999
פרסום להפקדה ברשומות20/01/1999תאריך פרסום: 20/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4723. עמוד: 1681. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים15/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה28/09/1998
קבלת תכנית19/07/1998