קרית חינוך - סכנין

תוכנית ג/ 19889

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קרית חינוך - סכנין
מספר: ג/ 19889
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לפתח מרכז חינוך וקהילה.
לפתח שכונת מגורים ומסחר.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח חקלאי , שטח למבני ציבור ושטח למכון טיהור ומאגר לאזור מבנים ומוסדות חינוך. לאזור מגורים ומסחר, שטחים ציבורים פתוחים ודרכים.
קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
הצד הצפון מזרחי - סכנין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק14, 33-34, 36-37, 40-44, 46-48, 79, 106-107, 115, 117, 119, 121, 13839, 96
19269חלק57
19270חלק5, 7, 126, 136
21130חלק157, 179
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה04/06/2012
קבלת תכנית04/10/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר201200322/10/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון201200504/06/2012