קרית חינוך.

תוכנית ממ/ 3150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית חינוך.
מספר: ממ/ 3150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מייעוד קרקע חקלאית לייעוד מבני ציבור (קרית חינוך) ושטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגבעת שמואלגבעת שמואלגבעת שמואל

תיאור המיקום:
קרית חינוך

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6392חלק20-22, 24, 4223, 25, 44
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 3087שינוי יעוד:מאזור חקלאי לדרך חדשה,מאזור חקלאי לשצ"פ.קביעת קווי בנין לאורך הכביששינוי
תוכניתממ/ 950תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה24/09/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/11/2000
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/11/2000
קבלת תכנית03/10/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301724/09/2003