קרית מע"ר דרום

תוכנית 3/ 03/ 113/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: קרית מע"ר דרום
מספר: 3/ 03/ 113/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תכנון מחדש לרובע קרית מע"ר דרום לאיחוד וחלוקה
בהסכמת בעלים.
2. שינויים ביעודי הקרקע, זכויות הנחיות ומגבלות בניה.
3. שינוי בכמות יחידות הדיור מכ- 350 יח"ד על שטח של
כ- 53 דונם, על פי התכנית המאושרת, ל- 1620 יח"ד על
שטח של כ- 135 דונם למגורים בתכנית זו.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
מקום - קרית מע"ר דרום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2019חלק3332
2072חלק6113-14, 35, 60
2304חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3/ 03/ 113/ 9רובע הסיטישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/12/2004תאריך פרסום: 30/12/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5355. עמוד: 970. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/11/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/11/2004
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2004
החלטה בדיון בביטול הפקדה26/07/2004
פרסום להפקדה ברשומות02/06/2004תאריך פרסום: 02/06/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5302. עמוד: 3038. שנה עברית: התשסד .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/05/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/03/2004
החלטה בדיון בהפקדה30/12/2002
קבלת תכנית13/07/1997