קרית ספורט - אופקים

תוכנית 23/ 02/ 101/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: קרית ספורט - אופקים
מספר: 23/ 02/ 101/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצרת מסגרת תכנונית ליצירת אזור ספורט וטניס
ע"י שינויים ביעודי קרקע איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים וקביעת הנחייות ומגלבות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 02/ 101/ 2תכנית מתאר אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו16/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2005
קבלת תכנית04/09/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500720/06/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500623/05/2005