קשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. ג/12826

ישות כללית 05/ המ/ 61

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: קשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. ג/12826
מספר: 05/ המ/ 61
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12209חלק71
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12826שינוי תכנית ג/ 948 ו ג/ 6720פיצויים