קשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. מח/ 120

ישות כללית 05/ המ/ 64

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: קשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. מח/ 120
מספר: 05/ המ/ 64
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4040חלק47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 120הרחבת פרוזדור מסילת הברזל לוד - רחובות.פיצויים