קשת טעמים בע"מ - מבנה מסחרי

בקשה ועדה מקומית 5164/ 18/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: קשת טעמים בע"מ - מבנה מסחרי
מספר: 5164/ 18/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה למבנה מסחרי 3 קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחיפהחיפהחיפההאצטדיון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11578חלק58-59
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101126/10/2011
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'201101014/09/2011