ר שחמון-פלח 4

תוכנית 2/ במ/ 151

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: ר שחמון-פלח 4
מספר: 2/ במ/ 151
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת איזור מגורים, על ידי
שינויים ביעודי קרקע וקביעת מגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
אזור שחמון- רובע 4
גושים: 40076 (חלק)
40077 (חלק) בהסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40076חלק
40077חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1994תאריך פרסום: 30/10/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4257. עמוד: 514. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים28/10/1994תאריך פרסום בעיתון: 28/10/1994.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/09/1994
החלטה בדיון באישור תכנית14/08/1994
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. עמוד: 2727. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים23/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 23/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/02/1994
החלטה בדיון בהפקדה28/11/1993
קבלת תכנית15/04/1992