ר"ח קציר

תוכנית גנ/ 15502

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ר"ח קציר
מספר: גנ/ 15502
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים ג' מיוחד.
קביעת הנחיות תכנוניות לבינוי מבנה מגורים בן 26 יח"ד.

עיקרי הוראות התכנית:
קביעת קווי בנין
קביעת מס' יח"ד
קביעת אחוזי בניה.
קביעת גובה המבנה.
קביעת זכות מעבר לציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןעפולהעפולהעפולה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16704חלק19
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/03/2007תאריך פרסום: 13/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5640. עמוד: 1982. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים16/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/02/2007
החלטה בדיון באישור תכנית16/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1599.
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה13/07/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף01/06/2005
קבלת תכנית01/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200601716/10/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500413/07/2005