ראס אל עמוד

תוכנית 8705/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ראס אל עמוד
מספר: 8705/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםראס אל עמוד
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף26/01/2010
קבלת תכנית23/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201001625/07/2010
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית201000825/05/2010