ראס עלי

תוכנית ג/ 1101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ראס עלי
מספר: ג/ 1101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.יעוד שטחים לצרכי מגורים, מוסדות צבור ודרכים.
2.מתן הוראות בניה לאישור מבנים קיימים ולהקמת
מבנים חדשים.
3.יעוד שטח לעתיקות שבו אסורה כל בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
ישוב: ראס עלי
כחמישה ק"מ מצפון לק. טבעון באיזור נחל ציפורי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10369חלק4, 10-35, 37-6736
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 8תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוףאישור ע"פ תמ"א
תוכניתתמא/ 19תכנית מתאר ארצית - בתי עלמיןאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/10/1992תאריך פרסום: 08/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4047. עמוד: 65. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית26/06/1990
פרסום להפקדה ברשומות04/08/1988תאריך פרסום: 04/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3576. עמוד: 2033. שנה עברית: התשמח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו13/07/1988
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה13/07/1988
החלטה בדיון בהפקדה03/05/1987
קבלת תכנית01/04/1987