ראש הנקרה

תוכנית ג/ 1112

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: ראש הנקרה
מספר: ג/ 1112
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון וחלוקת האזורים בהתאם לצרכים
תכנון נאות של דרכים ושבילי גישה במגמה
לאפשר למשק בניה מסודרת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכפר ראש הנקרה

תיאור המיקום:
ישוב: ראש הנקרה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18294חלק7, 9-222-6, 8, 23-25, 36-37, 64-65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות26/10/1972תאריך פרסום: 26/10/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1873. עמוד: 394. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1969
קבלת תכנית11/05/1969