רה תכנון ואיחוד וחלוקה מחדש, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 17460

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רה תכנון ואיחוד וחלוקה מחדש, בסמת טבעון
מספר: ג/ 17460
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאחד זכויות בחלק מהקרקע ולחלק אותם מחדש ללא הסכמת הבעלים.
להתאים את התכנון של תשתית כולל דרכים ודרכים משולבות בהתאם לחלוקה החדשה.

עיקרי ההוראות:
קביעת הוראות בניה - צפיפות, מרווחי בניה וגובה בניינים.
קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
קביעת הנחיות סביבתיות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10473חלק1, 76
10474חלק3
10476חלק4-71
10477חלק3-56
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10894הגדלת אחוזי בניה, שינוי למתאר, בסמת טבעוןביטול
תוכניתג/ 9601זבידאת - מערב, שינוי למתארשינוי
תוכניתג/ במ/ 190ערב אל זבידאת 1992שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/06/2008
קבלת תכנית17/02/2008