רה תכנון קלע אלון

תוכנית ג/ 15550

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רה תכנון קלע אלון
מספר: ג/ 15550
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקעות למגורים.
ב. שינוי יעוד חלק משטח ישוב כפרי קיים מגורים.
ג. קביעת התכליות המותרות לכל יעוד קרקע.
ד. קביעת הוראות בניה-קביעת צפיפות, מרווח בניה, גובה בנינים,
ה. קביעת הנחיות בניה ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת שלבים, התניות לביצוע.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגולןגולןקלעקלע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
202000חלק2-5, 30, 33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11246ישוב קהילתי - קלע אלוןשינוי
תוכניתגו/ מק/ 11246/ 02הגדלת גוד מגרשי מוגירם א, קלע אלוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/07/2007תאריך פרסום: 12/07/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5691. עמוד: 3525. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים08/06/2007תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/05/2007
החלטה בדיון באישור תכנית05/03/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/11/2006
פרסום להפקדה ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 579. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 31/10/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/06/2005
קבלת תכנית05/06/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200700505/03/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים68630/11/2006
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200501519/12/2005