רה- תכנון יעודי קרקע בהתאם לקיים- בסמת טבעון

תוכנית ג/ 19993

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רה- תכנון יעודי קרקע בהתאם לקיים- בסמת טבעון
מספר: ג/ 19993
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10474חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 190ערב אל זבידאת 1992שינוי
תוכניתגנ/ 16866שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב במסחר, בסמת טבעוןשינוי
תוכניתטב/ 50"רמת טבעון".כפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף18/03/2012
קבלת תכנית18/12/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201021/05/2012