רה-תיכנון בגושים 10285,103281

תוכנית ג/ 15654

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רה-תיכנון בגושים 10285,103281
מספר: ג/ 15654
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי מאזור חקלאי למגורים,שטח לבניני ציבור למגורים,הקטנת רוחב דרך,שנוי תוואי דרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםשפרעםשפרעם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10285חלק23-2422, 41, 44
10300חלק42
10328חלק1, 3, 282, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 10789שכונה דרומית - שפרעםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו24/12/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית06/11/2007
החלטה בדיון בהפקדה05/03/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/07/2005
קבלת תכנית21/07/2005