רה-תכנון שכונת מורדות סעדיה, בסמת טבעון

תוכנית ג/ 17188

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: רה-תכנון שכונת מורדות סעדיה, בסמת טבעון
מספר: ג/ 17188
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית :
תכנון מחדש של מתחם צפוני בשכונת סעדייה - מורדות סעדייה , והתאמת הפיתוח לשיפועי קרקע גבוהים ולצריכ נגישות ברכב וברגל .

עיקרי הוראות התכנית :
תכנון מחדש של אזורי מגורים והגדרת זכויות בנייה .
עידכון התוויה של מערך דרכים , שבילים להולכי רגל ולמעבר תשתיות .
מיקום שטחים ציבוריים בנויים ופתוחים .
קביעת הורואת וזכויות בנייה .
קביעת הוראות לפיתוח השטח .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק160, 233-239, 271-273, 327, 358-363, 372-374, 376-385, 387-401, 404-459, 461-468, 470, 472-476, 535, 583-584, 588-5898, 32, 35, 37, 43, 46, 59, 157, 229-231, 241, 326, 366, 386, 460, 469, 482
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6265אחוד תכניות מפורטות בסמת טבעוןשינוי
תוכניתג/ 7512שינוי לתקנון תכנית מפורטת - בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית21/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/09/2009
פרסום להפקדה ברשומות24/09/2009תאריך פרסום: 24/09/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6000. עמוד: 34. שנה עברית: התשע .
פרסום להפקדה בעיתונים21/09/2009תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2009. עיתון: אל-סינארה.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/07/2009
החלטה בדיון במועצה הארצית17/06/2008
החלטה בדיון בהפקדה21/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף16/10/2007
קבלת תכנית29/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה