רובע א'(קולנוע דגון) אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע א'(קולנוע דגון) אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי זכיות בניה ברובע א' בקטע המסומן כקולנוע
והמשנה את שטח המסחר הכלול במרכז רובע א'.
ב. קביעת הנחיות בניה על פי תכנית בינוי שתאושר
בועדה המקומית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2077חלק129-157
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים01/04/1991תאריך פרסום בעיתון: 01/04/1991.
פרסום לאישור ברשומות28/03/1991תאריך פרסום: 28/03/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3861. עמוד: 1997. שנה עברית: התשנא .
החלטה בדיון בהתנגדויות28/01/1991
החלטה בדיון באישור תכנית28/01/1991
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 18/09/1990.
פרסום להפקדה ברשומות14/09/1990תאריך פרסום: 14/09/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3799. עמוד: 3877. שנה עברית: התשן .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/08/1990
החלטה בדיון בהפקדה16/07/1990
קבלת תכנית01/04/1990