רובע הפרחים - קרית גת

תוכנית 9/ 02/ 101/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: רובע הפרחים - קרית גת
מספר: 9/ 02/ 101/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור מגורים מיוחד ותכנון מחדש של אזור עירוני קיים ברובע הפרחים במרכז קרית גת על ידי שינויים בייעודי הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים, קביעת הנחיות, זכויות ומגבלות בניה.
התכנית כוללת:
1. שינוי דרך קיימת לאזור מגורים ג', לאזור מגורים מיוחד, לשטח פתוח ציבורי שכונתי, לשטח פתוח ציבורי עירוני ולשטח לבניני ציבור.
2. שינוי שטח ציבורי פתוח לאזור מגורים ג', לשטח לבניני ציבור, לשטח לדרך ולשטח לדרך משולבת ולשטח פתוח ציבורי שכונתי.
3. שינוי אזור מגורים א' לאזור מגורים ג', לשטח לבניני ציבור, לשטח לדרך ולשטח פתוח ציבורי שכונתי.
4. שינוי אזור מגורים ג' לשטח פתוח ציבורי עירוני, לשטח לבניני ציבור, לשטח למסחר ולשטח לדרך.
5. שינוי שטח לתכנון לאזור מגורים ג', לאזור מגורים מיוחד, לשטח לבניני ציבור, לשטח לדרך, לשטח פתוח ציבורי שכונתי ושבילים להולכי רגל.
6. שינוי שטח למסחר לאזור מגורים ג' ולשטח פתוח ציבורי שכונתי.
7. שינוי שטח לבניני ציבור לאזור מגורים מיוחד, לאזור מגורים ג' לשטח לדרך לשביל להולכי רגל ולשטח למתקנים הנדסיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםקרית גתקרית גתקרית גת

תיאור המיקום:
רובע הפרחים
שטח בין קואורדינטות אורך: 178700-177800
לבין קואורדינטות רוחב: 613750 -613150

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1830חלק62, 111-116, 166, 185, 191-192
1832חלק119, 138122, 154
1901חלק52, 63, 86-87
1902חלק23-24, 26-36, 38-43, 81-84, 88-8916, 79-80
1904חלק22, 26
1916חלק553-5, 45
1993חלק76
2295חלק77
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית9/ 03/ 109/ 9קביעת יעודי קרקע וזכויות בניה.שינוי
תוכנית9/ 02/ 101תכנית מס' 101/02/9שינוי
תוכנית9/ 02/ 101/ 12קרית גת רובע הפרחיםשינוי
תוכנית9/ 02/ 101/ 14שינוי יעודיםשינוי
תוכנית9/ 02/ 101/ 18רובע בני ישראל - שלב ב'שינוי
תוכנית9/ 02/ 101/ 7קרית גתשינוי
תוכנית9/ 02/ 101/ 9שינוי מס' 9 לתכנית מפורטת מס' 101/02/9שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2009תאריך פרסום: 24/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5955. עמוד: 4028. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים03/05/2009תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/05/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו31/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית22/10/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3822. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים13/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/07/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 13/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה25/06/2007
קבלת תכנית20/05/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/12/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה